Việt Tứ Hải Printing

Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character

D?CH V?

Công ty Vi?t T? H?i là m?t trong nh?ng ??i lý chính th?c c?a t?p ?oàn Hewlett – Packard (HP) chuyên cung c?p các s?n ph?m chính hi?u HP nh?:

  • M?c in HP Laser Jet, HP DeskJet, HP Colorlaser Jet…
  • Máy in HP Laser Jet, HP DeskJet, HP Colorlaser Jet…
  • Máy HP Scaner…
  • Máy vi tính bao g?m PC và Notebook.

Ngoài ra, Vi?t T? H?i còn là nhà cung c?p hàng ??u v? thi?t b? v?n phòng cho các công ty xay d?ng, công ty in ?n qu?ng cáo, ngân hàng ?i?n l?c…
Các s?n ph?m bao g?m:  • Máy in mã v?ch, máy h?y gi?y…
  • Máy in kim EPSON, OKI…
  • Ruban các lo?i EPSON, Funmark…
  • Máy in chuyên d?ng dành cho ngân hàng.


V?i ph??ng châm: “ Uy Tín và Ch?t L??ng” cùng v?i ??i ng? nhân viên ??y nhi?t huy?t và giàu kinh nghi?m ch?c ch?n Vi?t T? H?i s? làm hài lòng quý khách hàng.

 

H? TR? TR?C TUY?N

My status

My status

0908871922 (Mr Ph??ng)
0918176783 (Mr Toán)