Việt Tứ Hải Printing

Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character

THANH TON

1. Thanh toán b?ng ti?n m?t:
Nhân viên giao nh?n s? liên h? v?i quí khách ?? h?n l?ch giao hàng. Trong tr??ng h?p quí khách ?i v?ng, vui lòng u? thác cho ng??i khác nh?n hàng và thanh toán ti?n thay.

2. Nhân viên b?u ?i?n thu ti?n khi giao hàng:    Nhân viên b?u ?i?n t?i ??a ph??ng s? giao hàng ??n quí khách t?i ??a ?i?m mà quí khách ?ã ghi ? trên. Trong tr??ng h?p quí khách ?i v?ng, vui lòng u? thác cho ng??i khác nh?n hàng và thanh toán ti?n thay.
    Trong m?t s? tr??ng h?p nhân viên b?u ?i?n ??n phát mà không có ng??i nh?n, nhân viên b?u ?i?n s? ?? l?i tin nh?n m?i khách hàng ??n b?u ?i?n nh?n hàng.

3. Chuy?n ti?n qua b?u ?i?n:

Quý khách vui lòng ??n B?u ?i?n g?n nh?t ?? chuy?n ti?n cho công ty theo thông tin d??i ?ây:

H? tên ng??i nh?n: CÔNG TY TNHH DV - TM VI?T T? H?I

??a ch?:  78-B11 Bis Ph?m Ng? Lão, P3- Q. Gò V?p , Tp. HCM
?i?n tho?i:  (08) 36013242 - (08) 38947794 - (08) 38955093
Fax:  (08) 62577090
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

B?n vui lòng ghi chú mã s? ??n hàng trong ?i?n chuy?n ti?n và email thông báo cho chúng tôi ?? ???c x? lý ??n hàng nhanh chóng.

4. Thanh toán b?ng th? ATM:

Quý khách vui lòng ??n ngân hàng ho?c ATM ?? chuy?n ti?n cho VI?T T? H?I vào tài kho?n d??i ?ây:

Tài kho?n công ty:
Ch? TK: Công Ty TNHH TM DV Vi?t T? H?i
STK :  0071001973506
Ngân Hàng : VietComBank Chi Nhánh Tân Bình  , TP. HCM

Ch? TK: Công Ty TNHH TM DV Vi?t T? H?i
STK : 158133829
Ngân Hàng:  ACB  Phòng Giao D?ch Phan V?n Tr? Gò v?p TP, HCM

S? TK cá Nhân :  
Phan V?n Toán
STK : 705 66029
Ngân hàng: ACB  Phòng Giao D?ch Phan Van Tr? Gò v?p TP, HCM

Phan V?n Toán
STK : 060 004 505 673
Ngân hàng: Sacombank Chi Nhánh Gò v?p TP, HCM  

Phan V?n Toán
STK : 007.100.159.1346
Ngân hàng: VietComBank Tp.HCM

Ghi chú: Sau khi chuy?n ti?n, quí khách vui lòng email thông báo vi?c chuy?n ti?n và s? tài kho?n c?a quí khách ?? ti?n trong vi?c ki?m tra.

 

H? TR? TR?C TUY?N

My status

My status

0908871922 (Mr Ph??ng)
0918176783 (Mr Toán)